Hit-és erkölcstan

Tisztelt Szülők!

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint, 2014. szeptember 1-jén felmenő rendszerben kötelezően bevezetésre került az etika tantárgy. Szülői választás és írásbeli nyilatkozat szerint – ezen tanórák helyett – választható a hit- és erkölcstan tantárgy is, melynek oktatását az Országgyűlés által elismert egyházak közül iskolánkban jelenleg az alábbi egyházak végzik az etika tantárggyal azonos időben:

 

Magyar Katolikus Egyház – Jézus Szíve Plébánia

illetékes egyházi képviselő: Várnai László esperes plébános

elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Deák tér 4., e-mail cím: iroda@ujsziv.hu

 

 

Magyarországi Református Egyház – Nagykanizsai Református Egyházközség

illetékes egyházi képviselő Hella Ferenc  lelkipásztor

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1., e-mail cím: reformatuskanizsa@gmail.com

 

Magyarországi Evangélikus Egyház – Nagykanizsa–Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség

illetékes egyházi képviselő: Makoviczky Gyula lelkész

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 37., e-mail cím: nagykanizsa@lutheran.hu

 

 

Pályázatok

Erzsébettábor
Örökös ökoiskola
Örökös Boldog Iskola
Oktatási Hivatal Bázis Intézménye
Okosan a pénzzel!