Általános iskolai beiratkozás 2023/2024-es tanévre

Beiratkozási időpontok:


2023. április 20-21. (csütörtök, péntek), 8:00 és 19:00 óra között.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (például születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány vagy útlevél)
– lakcímkártya
– TAJ-kártya
– nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
– érvényes szakértői vélemény, 
– rendszeres gyermekvédelmi támogatás, HH, HHH határozatok (amennyiben van)

Az általános iskola a felvételről döntést hoz, azt követően értesíti a szülőt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához az intézmény fenntartójának a Nagykanizsa Tankerületi Központnak címezve.


 

Pályázatok

Oktatási Hivatal Bázis Intézménye
Örökös ökoiskola
Okosan a pénzzel!
Erzsébettábor
Örökös Boldog Iskola