Intézkedési Terv kiegészítése járványügyi készenlét idejére

Tisztelt Szülők!

 

Kérjük a mellékelt módosított Intézkedési Tervben foglaltak megértését és elfogadását, tanulóinknak pedig sikeres, eredményes és egészségben gazdag tanévet kívánunk.

 

Nagykanizsa, 2020. szeptember 09.

 

 Horváth Piroska

 intézményvezető

Pályázatok

Okosan a pénzzel!
Oktatási Hivatal Bázis Intézménye
Örökös Boldog Iskola
Erzsébettábor
Örökös ökoiskola