Tájékoztató a 2024-2025. tanév etika/hit- és erkölcstan tantárgyak oktatásáról

 

Tisztelt Szülők!

Gyermekük ebben a tanévben - a szülői döntésnek megfelelően - etika vagy hit-és erkölcstan oktatásban részesül.

A „20/2012. (VIII. 31.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló - EMMI rendelet 182/B. (7) § bekezdésében foglaltak szerint, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.”

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek, illetve bevett egyházak vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését:

  • Magyar Katolikus Egyház – Jézus Szíve Plébánia

          illetékes egyházi képviselő: Várnai László plébános 

          elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Deák tér 4., e-mail cím: iroda@ujsziv.hu

  • Magyarországi Református Egyház – Nagykanizsai Református Egyházközség - https://reformatus.hu/hittan/
    illetékes egyházi képviselő Hella Ferenc  lelkipásztor
    elérhetőség: 8800 Kálvin tér 1., e-mail cím: reformatuskanizsa@gmail.com

Intézményünkben az etika tantárgyat a gyermekeket tanító gyógypedagógusok oktatják.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az intézményvezetővel és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

A nyilatkozattételek begyűjtését követően, az intézmény vezetője az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy oktatásra jelentkezett tanulók adatait.

Tisztelettel:

Horváth Piroska

főigazgató

Pályázatok

Örökös Boldog Iskola
Okosan a pénzzel!
Erzsébettábor
Örökös ökoiskola
Oktatási Hivatal Bázis Intézménye