Tájékoztató a 2023-2024. tanév etika/hit- és erkölcstan tantárgyak oktatásáról

 

 

Tisztelt Szülők!

Gyermekük ebben a tanévben - a szülői döntésnek megfelelően - etika vagy hit-és erkölcstan oktatásban részesül.

A „20/2012. (VIII. 31.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló - EMMI rendelet 182/B. (7) § bekezdésében foglaltak szerint, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.”

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek, illetve bevett egyházak vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését:

 • Magyar Katolikus Egyház – Jézus Szíve Plébánia

          illetékes egyházi képviselő: Várnai László plébános 

          elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Deák tér 4., e-mail cím: iroda@ujsziv.hu

 • Magyarországi Református Egyház – Nagykanizsai Református Egyházközség - https://reformatus.hu/hittan/
  illetékes egyházi képviselő Hella Ferenc  lelkipásztor
  elérhetőség: 8800 Kálvin tér 1., e-mail cím: reformatuskanizsa@gmail.com

 • Magyarországi Evangélikus Egyház – Nagykanizsa–Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség - https://evangelikus-hittan.netlify.app/
  illetékes egyházi képviselő: Makoviczky Gyula lelkész (06-20/8246929)
  8800 Nagykanizsa, Csengery u. 37., e-mail cím: nagykanizsa@lutheran.hu
  Kiss Tünde hitoktató kisspipacs@gmail.com
  Mihácziné Kis Lilla hittanár 06-70/366-2111 mkislilla@gmail.com

          Evangélikus egyház digitális és nyomtatható anyagai:

          https://www.evangelikus.hu/tevekenysegeink/hitoktatas

          https://hitoktatas.lutheran.hu/tajekoztato-gyik/index.html

          https://www.evangelikus.hu/tevekenysegeink/hitoktatas

          https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/negy-ev-utan-ujra-egyutt-lehetunk

Intézményünkben az etika tantárgyat a gyermekeket tanító gyógypedagógusok oktatják.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az intézményvezetővel és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

A nyilatkozattételek begyűjtését követően, az intézmény vezetője az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy oktatásra jelentkezett tanulók adatait.

 

Tisztelettel:

Horváth Piroska

igazgató

 

Pályázatok

Okosan a pénzzel!
Örökös Boldog Iskola
Erzsébettábor
Oktatási Hivatal Bázis Intézménye
Örökös ökoiskola